Zonnepanelen in Kamperveen

Steeds meer inwoners uit Kamperveen kiezen voor zonnepanelen. Onder andere door de besparing op de energierekening, het maatschappelijk belang en doordat er tot 2025 (wellicht 2026) gebruik gemaakt kan worden van de huidige salderingsregeling. Sinds de oprichting van Vrijzon hebben wij al vele inwoners van Kamperveen blij gemaakt met onze zonnepanelen. Ook benutten steeds meer MKB-bedrijven en gemeentelijke instanties de zon door het aanleggen van grote hoeveelheden zonnepanelen of zonnepanelenparken op bedrijfsgebouwen.

Voor grotere hoeveelheden zonnepanelen kan Vrijzon u vrijblijvend advies geven en begeleidt u gedurende het hele proces van subsidieaanvraag tot aan de realisatie en oplevering van uw duurzame systeem.