Particulier

Er zijn minstens 2 goede redenen om nu te kiezen voor zonne-energie:

  1. u levert direct een bijdrage aan een duurzaam gebruik van onze planeet zodat ook generaties na ons (uw kinderen, kleinkinderen) kunnen blijven genieten van de aarde;
  2. het is financieel interessant om te kiezen voor zonne-energie. De prijzen van elektriciteit zijn de afgelopen 15 jaar met gemiddeld 8% per jaar gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door de steeds verder stijgende olieprijzen.

Stel we gaan er vanuit dat dit de komende jaren doorgaat, dan betekent dat het volgende:

Als u vandaag € 5.000 op uw spaarrekening zet dan levert u dat per jaar 2,5% rente op, dit is € 125.
Investeert u vandaag € 5.000 in een installatie voor zonne-energie dan levert u dat in het eerste jaar al een besparing op van € 460.
Ieder jaar daarna zal dat verder stijgen, in jaar 10 € 867 en in jaar 20 € 1.750. Op uw spaarrekening krijgt u dan nog steeds € 125 per jaar (tenzij de rente stijgt naar bijvoorbeeld 5%, dat geeft dan € 250 per jaar). Een installatie van € 5.000 levert op jaarbasis circa 2.000 kWh op (afhankelijk van enkele factoren als de richting ten opzichte van de zon, dakhelling etc).

Vergunning
Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen is meestal niet nodig. Zie bijgaande publicatie van de Rijksoverheid of informeer bij uw gemeente.

4 goede redenen om te kiezen voor een zonne-energiesysteem van VRIJZON:

  • een bijdrage leveren aan een gezonde planeet;
  • duidelijkheid over uw energieprijs voor de komende jaren;
  • een veel beter rendement van uw geld dan op een spaarrekening;
  • een duidelijk, helder en persoonlijk advies.