Duurzame energie

Op dit moment zijn olie en gas nog de belangrijkste bronnen van energie. Door de toenemende vraag vanuit de opkomende economieën als China en India wordt de beperkte voorraad snel uitgeput. De energie die in miljoenen jaren was opgeslagen in de aarde hebben we in minder dan 2 eeuwen bijna verbruikt. Naast het uitputten van de voorraden heeft het gebruik van fossiele brandstoffen ook gezorgd voor een enorme uitstoot van CO2, één van de oorzaken van de opwarming van onze planeet.

Zuinig op onze aarde

We realiseren ons meer en meer dat we de aarde niet moeten verbruiken maar gebruiken en dat we rekening moeten houden met de generaties na ons. Duurzame alternatieven voor de fossiele brandstoffen zijn er voldoende. Er is energie in overvloed op aarde alleen we benutten het nog te weinig. Alternatieven die nu al beschikbaar zijn:

  • Waterkracht
  • Windkracht
  • Zon
  • Aardwarmte
  • Biomassa

Sommige van deze bronnen zijn nog niet economisch rendabel, maar dat zal snel veranderen door nieuwere technologieën en de steeds duurder wordende fossiele brandstoffen. De prijs van elektriciteit en gas is de afgelopen jaren gestaag gestegen. Als we het hebben over het duurzaam omgaan met energie dan is de inzet van duurzame energie één van de drie mogelijkheden om een bijdrage te leveren.

Trias energetica

De andere 2 zijn:

  • reduceren van het verbruik van energie (bijv. door te isoleren)
  • gebruik fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk (bijv. door gebruik van  roetfilters, afvangen van CO2)

Het is belangrijk om naar alle 3 aspecten te kijken.