Duurzame energie

Op dit moment zijn olie en gas nog de belangrijkste bronnen van energie. Door de toenemende vraag vanuit de opkomende economieën als China en India wordt de beperkte voorraad snel uitgeput. De energie die in miljoenen jaren was opgeslagen in de aarde hebben we in minder dan 2 eeuwen bijna verbruikt. Naast het uitputten van de voorraden heeft het gebruik van fossiele brandstoffen ook gezorgd voor een enorme uitstoot van CO2, één van de oorzaken van de opwarming van onze planeet.

We realiseren ons meer een meer dat we de aarde niet moeten verbruiken maar gebruiken en dat we rekening moeten houden met de generaties na ons. Duurzame alternatieven voor de fossiele brandstoffen zijn er voldoende. Er is energie in overvloed op aarde alleen we benutten het nog te weinig.
Alternatieven die nu al beschikbaar zijn:

  • Waterkracht
  • Windkracht
  • Zon
  • Aardwarmte
  • Biomassa

Vaak zijn deze bronnen nog niet economisch rendabel, maar dat zal snel veranderen door nieuwere technologieën en de steeds duurder wordende fossiele brandstoffen. De prijs van elektriciteit (grijze stroom) is de afgelopen jaren met gemiddeld 8% gestegen.

Als we het hebben over het duurzaam omgaan met energie dan is de inzet van duurzame energie 1 van de 3 mogelijkheden om een bijdrage te leveren.

Trias energetica

De andere 2 zijn:

  • reduceren van de vraag naar energie (bijv. isoleren)
  • gebruik fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk (bijv. roetfilters)
Het is belangrijk om naar alle 3 aspecten te kijken.