Agrarisch

Als agrariër bent u dagelijks bezig met de natuur. Ook in de landbouwsector krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht in de eerste plaats omdat het gaat om het gezonde beheer van onze aarde, maar in de tweede plaats ook omdat de consument dat verlangt. Door het gebruik van zonne-energie kunt u een belangrijke extra bijdrage leveren aan een duurzaam gebruik van onze aarde.
Maar investeren in duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu, het levert u ook nog eens economisch voordeel op.

De prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren enorm gedaald. Lokaal zijn er op beperkte schaal zo nu en dan nog subsidiemogelijkheden, maar dit lijkt steeds minder te worden. Wel zijn er een aantal interessante  fiscale mogelijkheden om de investering in zonnepanelen nog aantrekkelijker te maken. Diverse berekening voor installaties met verschillende omvang laten terugverdientijden zien tussen de 4 en 7 jaar. Gezien het feit dat de installaties zeker 25 tot 30 jaar meegaan is dit zeer aantrekkelijk. Een mooiere investering met een beter rendement is bijna niet denkbaar.

Vergunning
Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen is meestal niet nodig. Zie bijgaande publicatie van de Rijksoverheid of informeer bij uw gemeente.

 

Fiscale regelingen:


Energie Investerings Aftrek (EIA)

De EIA geldt voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Energielijst (investeringen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie). Hieronder kunnen ter zake van energiebesparende maatregelen in gebouwen of bij processen tevens worden begrepen de kosten van een advies dat (mede) op die investering betrekking heeft.In 2012 en 2013 is het tarief voor de EIA 41,5%. Vanaf 2014 zal het tarief vervolgens weer 44% bedragen. De EIA is van toepassing bij een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van meer dan € 2.300 (€ 2.200). Als bedrag aan energie-investeringen wordt ten hoogste in aanmerking genomen € 118.000.000 (€ 116.000.000). Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.Investeringen kunnen voor zowel de  kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als de EIA in aanmerking komen. Heeft de ondernemer gekozen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA), dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de EIA.
(bron: www.rijksoverheid.nl)

Voor meer informatie zie de site van Agentschap.nl.


Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in 2012 een bedrag tussen € 2.300 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
(bron: www.belastingdienst.nl)

Voor meer informatie zie de site van de belastingdienst.


In het geval er gelijktijdig met de investering in zonne-energie een sanering plaatsvindt van de asbest dak is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor de MIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA geldt voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Milieulijst (investeringen in het belang
van de bescherming van het Nederlandse milieu). Hieronder kunnen tevens worden begrepen de kosten van een
milieuadvies. De MIA is voor de jaren 2012 en 2013:

  • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie I 36%;
  • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie II 27%, en;
  • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie III 13,5%.

Vanaf 2014 worden de tarieven verhoogd tot 40% respectievelijk 30% en 15%. De MIA is van toepassing bij een bedrag aan milieu-investeringen in een kalenderjaar van meer dan € 2.300 (€ 2.200). In totaal kan voor niet meer dan € 25 miljoen aan investeringen in aanmerking worden genomen.
(bron: www.rijksoverheid.nl)

voor meer informatie zie site de rijksoverheid.